Články a reportáže o projektu Remobil

REMOBIL – Kvalitativně jedinečný způsob zpětného odběru

Mobilní telefon je jedním z významných fenoménů dnešní doby. Nepřetržitá možnost komunikace má vliv na ekonomiku celé společnosti, na mezilidské vztahy a samozřejmě také na životní prostředí. Dopady mobilního telefonu na životní prostředí lze rozdělit na 4 životní fáze: fázi těžby materiálů, které jsou potřeba k výrobě jednotlivých dílů a komponentů...

Přečíst celý článek


O recyklaci starých mobilů na Českém Rozhlase Plus

Starší mobilní telefony s tlačítky jsou z hlediska surovin cennější než novější dotykové mobily. Obsahují totiž více zlata. Jak se recyklují staré mobily? Poslechněte si reportáž Andrey Skalické.

Přehrát reportáž


REMOBIL – Příspěvek k trvale udržitelnému rozvoji

Mobilní telefon je dnes nezbytnou součástí života snad každého člověka. Míru, kterou nás digitální technologie ovlivňují, si často neuvědomujeme. Rizika spojená s každodenním užíváním elektronických technologií nejsou ještě dobře známá, jelikož je lidstvo masivně používá zatím jen po krátkou dobu, řekněme dvou desetiletí.

Přečíst celý článek


Pořad České televize - Občanské noviny

Díl s názvem Život mobilu po smrti

Víte, že si můžete pronajmout nejenom auto, ale také například mobilní telefon? Dnes je trendem nejenom pronajímání věcí na dobu jejich životnosti, ale výrobci začínají dbát i na design výrobků, které jsou již od počátku navrhnuty tak, abychom je mohli znovu použít nebo recyklovat...

Přehrát video


Remobil: Dejte starý mobil do recyklace, pomůžete dobré věci

Interval výměny mobilního telefonu se zmenšil na dva roky. Řada přístrojů poté končí v popelnici. Remobil je projekt, který chce tuto skutečnost změnit. Vedle toho přináší peníze těm, kdo je potřebují. K projektu jsme položili pár otázek Miloši Polákovi...

Přečíst celý článek


S Jiřím Šmejkalem o recyklaci mobilů a projektu Remobil

Vysoká spotřeba a následně nesprávné vytváření odpadu mobilních telefonů (stejně jako mnoha dalších elektropřístrojů) představuje v současné době jeden z největších problémů recyklace. Velké procento uživatelů neví, jak s tímto odpadem naložit, a tak na každou českou domácnost připadá minimálně jeden nepoužitelný mobilní telefon....

Přečíst celý článek


Environmentální přínos sběru a recyklace mobilních telefonů v projektu REMOBIL

Problematika vzrůstajícího množství elektroodpadu je fenoménem moderní doby, přičemž mobilní telefon je nejčastěji kupované i obměňované elektrozařízení a jeho vybavenost v domácnostech v ČR je nejvyšší (přes 200 %). Počet mobilních telefonů, do kterých počítáme i smartphony, exponenciálně roste...

Přečíst celý článek